ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О сайте Программы и тексты Словари Учебники Календарь Ссылки Контакт
Версия сайта для для мобильных телефонов
Tänäpäi on enzimäinargi, 23. heinykuudu 2018


Учебник PAGIZEMMO KARJALAKSE.
Автор Ольга Жаринова

LUGU 17

INNOSTUKSET. УВЛЕЧЕНИЯjoudua - иметь время, мочь
joudavu aigu - свободное время
olla joute - быть свободным
innostus - увлечение
innostua - увлекаться
suvaija - любить
tiedokoneh - компьютер
lugemine - чтение
kirjondu - вышивание
kuvondu - ткачество
nieglondu - вязание
kalastandu - рыбалка
avto - автомобиль
kezämökki - дача


- Midä sinä ruat joute ollas? - Что делаешь, когда свободна?
- Suvaičen lugie da niegluo. - Люблю читать и вязать.
- A ukkos? - А муж?
- Häi ei voi eliä avtottah. Ainos midätahto kohendau. - Он не может жить без автомобиля. Всегда что-нибудь чинит.
- Minun poigu on innostunnuh tiedokoneheh. Kogo illat istuu sen ies. - Мой сын увлечён компьютером. Все вечера сидит за ним.
Kezämökki. Дача


Prokoin kezämökki on Siämärvel. Se on paras kohtu, kus hyö rakkahal vietetäh aigua. Talvel Prokoin suvaijah kävvä suksil järvele da čurata mäis. Kezäl lapset kylbietäh kezoidu da päivitytäh järvirannas, sovvellah venehel. Kaikin suvaijah kävvä meččäh sieneh da marjah.
Anni mielel kazvattau kaikenmostu kukkua da kazvostu. Prokoin piha kai on kukas.

kylbie kezoidu - купаться
päivittyö - загорать
sovvella, soudua - грести
kazvattua - выращивать
kukku - цветок
kazvos - растение
Kalastandu. Рыбалка


Karjalazet suvaijah kalastua. Mugai Mikko on hyvä kalastai. Joga pyhiäpäiviä häi ajau kalastamah Siämärvele. Kezäl Mikko ongittau ongiruagal, kävyy venehel verkoloile. Hyvä on istuo venehes da vuottua kalan näykindiä. Kaunis on karjalan luondo aijoi huondeksel libo päiväzen laskus. Talvel järvele tulduu pidäy ezmäi purastua jiädy, vaste sit istavuo ongenke.
Ken kerran kävyi ongele, ellendäy mittuine magei on rokku verekses kalas.


SANASTO

kala - рыба
kalastua - ловить рыбу
kalastamine - рыбалка
ongittua - рыбачить удочкой
kalastai, ongittai - рыбак
suaha kala - поймать рыбу
näykkie - клевать
verko - сеть
veneh - людка
laskie verkot - ставить сети
purastua - сверлить, долбить лёд
keitto - варка, количество рыбы на одну уху
järvi - озеро
jogi - река
lambi - ламба, непроточное лесное озеро
- Näykkiygo? - Клюёт?
- Tänäpäi hyvin ottau. - Сегодня хорошо берёт.
- Äijängo sait? - Много поймал?
- Ga keitto roih. - Да на уху хватит.
  
- Saitgo midä? - Поймал ли чего?
- Nimidä en suannuh. Ei tule kala tänäpäi. - Ничего не поймал. Не идёт рыба сегодня.
  
- Kunnebo lähtittö? - Куда направились?
- Järvele verkoloi laskemah. - На озеро ставить сети.


Kalat. Рыба


ahven - окунь matikku - налим
särgi - плотва kiiškoi - ёрш
haugi - щука riäpöi - ряпушка
kuha - судак lohi - лосось
lahnu - лещ 


g/v: jogi - joves, haugi - havvin
mb/mm: lambi - lammin
rg/rr:rgi - särrin
- Olen kuulluh, ku olet Karjalaspäi.
- Ihan tottu.
- Ongo Karjalas äijy järvie da jogie?
- Kaikkiedah Karjalas on läs 60 tuhattu suurdu da piendy järvie da läs 12 tuhattu jogie.
- Nenga äijy! Minä olen kalastai. Mittumua kalua pyvvetäh teijän järvis da jovis?
- Verkoh puutuu haugii, siigua, kuhua, toiči lohtugi. Ongeh suammo lahnua, ahvendu, särgii, kiiškoidu.
- Konzu näykkiy parembi?
- Paras näykindy on aijoi huondeksel. Tule konzutah käymäh, kačot meijän kohtii. Meijän kylän ymbäri on äijy lambii.
- Passibo kučundas. Gu ollen joute tulen tulien kezän.
- Tule, tule. Uskaldan, hyvin huogavut.

1. ongiruadu - удочка
2. siimu - леска
3. pullo (kibloin) - поплавок
4. ongi - крючок
5. kives - грузило
Mittumua kalua suahah karjalazet?


Karjalazet suvaijah riäpöidy. Riäpöi eläy puhtahas vies, syväl. Suahah sidä kuvun aigah sygyzyl, konzu roih vilumbi. Pyzyy riäpöi hyvänny hätken. Sygyzyl riäppölöi suolatah puččiloih da pietäh ihan keviässäh.
Haugii karjalazet pietäh suurennu pyhäkalannu. Eläy se hyvis kohtis, puhtahas vies "suurel järvel". Havvin hambahii karjalazet enne pandih uksen piäl, gu pahus ei tulis pertih. Vie piettih kätkyös hambahittoman lapsen pieluksen ual, gu lapsi ei virtys.
Karjalaine sanou nenga. Карел скажет так


  • Kalamuagari - так карелы называют любителя поесть рыбу.
  • Kalamägi vastah. Удачной рыбалки (желают отправившемуся на рыбалку).
  • Kala jallan kastamattah ei tule. Не промочив ног, рыбу не поймаешь.
  • Ahvenes keiton algu, loppuu suures lohes. Уха начинается с окуня, заканчивается большим лососем.
  • Ken vedäy nuottua, se voibi kaluagi vuottua. Кто тянет невод, тот и рыбы дождётся.
Kyly. Баня


Prokoin vahnu savvukyly on ihan järvirannas. Kezäl hyö lämmitetäh kylyy joga ildua.
- Ongo kylyn lämmitändy jugei ruado?
- Ei ole. Ezmäi pidäy tuvva halguo da kandua vetty kattilah.
Kuni kyly lämbiey, Mikko varustau koivuvastan.
- Suvaičetgo sinä kyliekseh?
- Ylen äijäl. Rakkahal kävyn kylyh. Se on hyvä tervehyöh niškoi.
Kyly on valmis, konzu se hyvin lämbiey da myöndyy. Ken suvaiččou kylbiekseh, voi mennä ezmäzeh räkkeh. Pidäy nosta lavvoil da hyvin hiestyö, lämmitä. Sit lykkiä kauhal vetty kivien piäl da ota vastu kädeh. Erähät kylbietähes kaksi-kolme kerdua, vai ohkeh kuuluu.
Kyly seizou järven rannas, voimmo juosta kylyspäi järveh kezoile da sit järilleh kylyh lavvoile lämbiemäh.kyly - баня
savvukyly / mustukyly - баня по-чёрному
lämmittiä - топить
myöndyö - выстаиваться
hiestyö - потеть
kylbiekseh - париться
pestäkseh - мыться

vastu - веник
löyly - пар
kauhu - ковш
lavvat - полки
kattil - котёл
kylynižändy - баенщик, дух бани
Ennevahnas oldih savvukylyt. Savvu piäzi pihale vaiku avonazen uksen kauti da seinäh libo lageh leikatus pikkarazes savvuikkunazes, kudai salvattih halgoloin palettuu. Kylyn uksičupus oli kivipäčči. Sen kaskele azetettih suuri vezikattil, kudamas vezi lämbeni kiehundassah. Vetty kattilaspäi ammuldettih kauhazel da lykittih palavile kivilöile, ku nouzis kunnon löyly.
Enne rahvas tiettih, gu kylys eläy kylynižändy. Hänel kyzyttih lubua kylbiekseh da pestäkseh kylys. Kylynižändäle ainos jätettih palaine muilua, vastu, korvoih vähäine vetty. Kylys lähtijes kiitettih händy.Kyly


  Kylyn mustakse lämmitän,
Vastan koivuizen varustan.
Pakkas puuloidu plikuttau,
Kyly higiezen pakuttau.

Hyppiän kylyspäi kivokseh,
Loškuan veriädy kynnykseh,
Löylyy kauhaizel ližäilen,
Selgiä vastaizel iškelen.

Kyly igäizen jatkau...
Vaiku terväh se matkuau.
Tulen muailmal loitospäi -
Kylyn lämmitän enzimäi.

 
  Alexandr Saveljev  
Karjalaine sanou nenga. Карел скажет так


  • Kylyn sydämeh tulduu pidi sanuo, gu niken ei kuulis: Kyly kuldaine, löyly mezine, oččuseiny velli, lagi tuatto, lavvat muamo, muut seinät sizäret, iče minä tammi.
  • Kylys vie sanottih: Terveh löyly, terveh lämmin! Oma löyly, oma lämmin, mene mejekse mieleh, siimakse sammaleh. Löyly kylyn sydämes, kivut kivien alle, tuskat paččahien alle, omat ajatukset alusparzien alle. Ota, tuli, räkki! Ota, tuli, tusku! Ota, kivi, kivut! Kyly, kačo da vardoiče minuu!


MATKUSTUS. ПУТЕШЕСТВИЕ

loma - отпуск
matku - путь
ajelus - поездка
kävelys - поход
ulgomua - заграница
meri - море
suvi - юг
juna - поезд
lendokoneh - самолёт
jallai - пешком
yksinäh - один

matkustella - путешествовать

kunne? куда? suveh, ulgomuale, Ven'ale
mil? на чём? junal, avtol, lendokonehel, laival, suksil, jallai
kenenke? с кем? perehenke, mielespiettävänke, tuttavienke


lähtie - отправиться, пойти, поехать

kunne? куда? matkah, ajeluksih, suveh, järvirandah, lomale, merele
konzu? когда? huomei, suovattan, tuliel nedälil, kezäl, lomal, tänä vuon
hätkeksego? надолго ли? kuukse, nedälikse, kahtekse päiviä


ajella - ездить (kunne?): Joga keziä Prokoin pereh ajelou suveh.
ajua - ехать (kunne?): Huomei Prokoin ajetah suveh.


kävvä (kunne?): - побывать, сходить, съездить

Tänäkezäh Prokoin käydih Suomeh.

olla (kus?): matkas, ajeluksis, suves, kyläs, järvirannas, lomal, merel

Hätkengo olit ajeluksis?

tulla - прийти, приехать; вернуться

Konzubo tulitto ajeluksis?Oletgo konzu jo käynyh Karjalah?


- Kävyin kerran.
- Olen jo käynyh mennyt vuon.
- En vie olluh.
- Himoittas tänävuon ajella.
- Toinah vie kävyn konzutahto.